Liên hệ

Đại sứ quán Áo Hà Nội
c/o "Prime Center"
53, Quang Trung, Tầng 8
Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Việt Nam
ĐT:  +84 (0) 24 3 943 3050
Fax: +84 (0) 24 3 943 3055

Trong tình huống lãnh sự khẩn cấp, ngoài giờ hành chính, Quí vị có thể liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại +84 (0) 903 42 44 43.