Đại sứ

Tiểu sử Đại sứ Thomas SCHULLER-GÖTZBURG

Sinh ngày 16 tháng 1 năm 1966 tại Hallein (Salzburg)
Đã kết hôn, có hai con

 

Đào tạo chuyên môn:

1984-1988: ĐH Viên, Ai Cập học, Tiền sử và Lịch sử thủa sơ khai, Khảo cổ học Sudan

1988-1990: Khoá sau đại học tại Học viện Ngoại giao Viên

 

Các ngôn ngữ sử dụng:

Đức, Anh, Tây Ban Nha, Pháp, Serbo-Croatian (cơ bản), A-rập (cơ bản)

 

Kinh nghiệm công tác:

2.7.1990: Bắt đầu công tác tại Bộ ngoại giao Áo
Mùa hè 1991: Tập sự tại Tổng Lãnh sự quán Áo tại Zagreb
10.1992-05.1995: Công tác tại ĐSQ Áo tại Bern
05.1995-02.1997: Công tác tại ĐSQ Áo tại Belgrade, hàm Phó đại sứ
02.1997-05.2000: Công tác tại ĐSQ Áo tại Cairo, hàm Phó đại sứ
05.2000-09.2002: MFA, thành viên của Nhóm Chủ tịch OSCE
09.2002-07.2004: MFA, Vụ trưởng Vụ Tây Balkans
08.2004-11.2008: Công tác tại ĐSQ Áo tại Buenos Aires, hàm Phó đại sứ
11.2008-11.2012: Đại sứ Áo tại Venezuela và các nước vùng Caribbean
12.2012-09.2017: MFA, Vụ Đông và Đông Nam châu Âu

 

Botschafter_SCHULLER-GÖTZBURG