Du học tại Áo

Áo có rất nhiều loại hình cơ sở giáo dục đào tạo. Bên cạnh mạng lưới các trường đại học hạng nhất, sự đa dạng về văn hoá và vị trí địa lí thuận lợi của Áo hàng năm thu hút môt lượng lớn du học sinh nước ngoài.