Các quy định về nhập cảnh Áo

Quy định Hải quan Áo

Quý vị có thể tìm thấy các thông tin liên quan tại địa chỉ website của Bộ Tài chính Liên bang Áo trong mục downloads phía tay phải.

Nhập cảnh vật nuôi

Quý vị có thể tìm thấy các quy định về nhập cảnh vật nuôi tại địa chỉ website của Bộ Y tế Áo trong mục downloads phía tay phải.