Giấy phép cư trú

Cư trú trên 180 ngày

Nếu dự định lưu trú dài hơn 180 ngày tại Áo, Quí vị phải đệ đơn xin giấy phép cư trú. Giấy phép cư trú tại Áo được chia thành hai loại Aufenthaltsbewilligung (thẻ cư trú) hoặc Niederlassungsbewilligung (thẻ định cư), tuỳ vào mục đích cư trú.

Người đệ đơn phải trực tiếp đến nộp hồ sơ. Lưu ý: ĐSQ khuyến cáo Quí vị không nên nhờ các công ti cung cấp dịch vụ nộp hồ sơ. Chúng tôi không hợp tác với bất kì công ti nào vì vậy không có việc ưu tiên giữa các hồ sơ. Đại sứ quán Áo không chịu trách nhiệm về nội dung các trang web của các công ti tư vấn. Vì vậy Quí vị cần đặc biệt thận trọng và không nên tin những thông tin quảng cáo trên internet hứa hẹn tỉ lệ được cấp visa cao nhờ được các công ti trợ giúp.

Đại sứ quán Áo Hà Nội không trực tiếp xử lí các hồ sơ xin giấy phép cư trú. Toàn bộ hồ sơ được chuyển sang các cơ quan chức năng tại Áo. Đề nghị Quí vị nộp đơn xin cấp giấy phép cư trú tại Đại sứ quán trước ngày dự định sang Áo tối thiểu bốn tháng.

Tuỳ vào mục đích cư trú, hồ sơ xin giấy phép cư trú bao gồm các mẫu đơn và giấy tờ khác nhau. Quí vị có thể tải về hướng dẫn và mẫu đơn tại mục downloads phía tay phải. Nếu không tìm thấy mẫu đơn và hướng dẫn phù hợp với mục đích cư trú của mình, Quí vị có thể liên hệ trực tiếp với Đại sứ quán Áo Hà Nội.

Lưu ý: Để nộp đơn xin giấy phép cư trú tại Đại sứ quán Áo Hà Nội, Quí vị phải có lịch hẹn trực tuyến. Đề nghị Quí vị đặt lịch hẹn trực tuyến tại đây.

Trước khi xin lịch hẹn để nộp đơn, đề nghị Quí vị tìm hiểu rõ xem hồ sơ của mình phải bao gồm những giấy tờ gì và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ. Quí vị phải nộp 2 bộ hồ sơ: một bộ gốc và một bộ copy khổ A4, không dập ghim. Những hồ sơ không đầy đủ sẽ không được xem xét xử lí.

Tuỳ theo mục đích cư trú, người đệ đơn xin GPCT có thể phải nộp giấy tờ chứng minh về trình độ tiếng Đức.

Quí vị có thể tìm thêm về cuộc sống và việc làm tại Áo tại website của chính phủ Áo về nhập cư.