Đến với nước Áo

Để có thể đến được Áo và/ hoặc các nước thuộc khối Schengen, công dân Việt nam cần có thị thực.

Thông tin chi tiết xin xem tại các mục bên tay trái.

 

Thông tin về thủ tục chứng nhận lãnh sự xin xem tại đây!