Lưu ý pháp lý – Công bố theo điều 25 Luật Truyền thông

Bộ Liên bang về châu Âu, Hội nhập và Ngoại giao
Minoritenplatz 8, 1010 Wien
ĐT: 050 11 50-0 (Quốc tế: +43 50 11 50-0)
E-Mail: post(at)bmeia.gv.at
Số DVR 0000060

Đơn vị phụ trách: Vụ Báo chí và Thông tin
ĐT:. 050 11 50-3320 (quốc tế: +43 50 11 50-3320)
E-Mail: abti3(at)bmeia.gv.at

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Những trang web của Bộ liên bang về châu Âu, Hội nhập và Ngoại giao (BMEIA, dưới đây viết tắt là Bộ Ngoại giao Áo) và của các cơ quan đại diện ngoại giao Áo hướng tới mục tiêu đơn giản hoá việc tiếp cận của công chúng tới thông tin liên quan đến lĩnh vực phụ trách của Bộ. Tuy nhiên chúng không phục vụ việc tư vấn luật pháp, với mục đích này Quí vị nên hỏi ý kiến chuyên gia.  

Bộ Ngoại giao Áo không  chịu trách nhiệm về nội dung được cung cấp. Cho dù chúng tôi đã hết sức nỗ lực, tuy nhiên cũng không thể đảm bảo tính chính xác, đầy đủ vào cập nhật của các thông tin cũng như tính khả dụng và sự vận hành của các trang web của Bộ Ngoại giao.

Nội dung của các trang web này không được sử dụng để làm cơ sở pháp lý trong quá trình trao đổi thông tin giữa các cơ quan chức năng.. Bộ Ngoại giao Áo không thể đảm bảo bản online của các văn bản luật trùng khớp hoàn toàn với các văn bản tại các cơ quan luật pháp. Chỉ những văn bản luật  của nước Cộng hoà Áo được đăng trên „Công báo nước Cộng hoà Áo“ là có giá trị pháp lý.

Bộ Ngoại giao Áo không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web có đường dẫn trên trang web của Bộ.

Trang web này sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích web được cung cấp bởi Google Inc. ("Google"). Google Analytics sử dụng các "cookies", tức là các tập tin văn bản được lưu trữ trên máy tính của Quí vị cho phép phân tích việc sử dụng trang web của Quí vị. Thông thường, các thông tin được tạo ra bởi các cookies về việc sử dụng trang web này  được chuyển về một máy chủ của Google tại Mỹ và được lưu trữ ở đó. Nội trong các nước thành viên của Liên minh châu Âu hoặc các nước khác đã kí kết Hiệp định về Khu vực Kinh tế châu Âu, địa chỉ IP của Quí vị sẽ được Google cắt bớt do tính năng ẩn IP trên trang web này đã được kích hoạt. Chỉ những trường hợp ngoại lệ, toàn bộ địa chỉ IP mới được gửi về một máy chủ của Google tại USA và được cắt bớt tại đó. Theo yêu cầu của bên điều hành trang web, Google sử dụng thông tin để đánh giá việc sử dụng trang web này của Quí vị, để lập báo cáo về hoạt động của trang web và để cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến việc sử dụng Internet cho bên điều hành trang web. Địa chỉ IP trình duyệt web của Quí vị được gửi đi trong khuôn khổ những phân tích Google Analytics sẽ không bị nhập vào những dự liệu khác của Google. Quí vị có thể ngăn việc lưu các cookies thông qua cài đặt trên phần mềm trình duyệt; tuy nhiên xin lưu ý là như vậy có thể  Quí vị sẽ không thể  sử dụng toàn bộ và đầy đủ các chức năng của trang web này. Ngoài ra Quí vị có thể chặn việc gửi các thông tin (bao gồm cả địa chỉ IP) tới Google cũng như việc xử lí thông tin của Google bằng cách download và cài đặt Browser-Plugin theo đường link dưới đây. Đường link tới Google Optout