Học đại học tại Áo/ Học bổng

Trong khuôn khổ chuyến công tác của Bộ trưởng Bộ Khoa học Áo Beatrix Karl vào tháng 2 năm 2011, hai bên đã ký thỏa thuận về chương trình Học bổng Việt - Áo (Vietnam Austrian Scholarship Programme) dành cho những người Việt Nam muốn và có đủ những yêu cầu đưa ra để làm tiến sĩ tại một trường đại học Áo hoặc tham gia một khóa đào tạo thạc sĩ liên kết giữa Áo và Việt Nam.

Trong khuôn khổ dự án ASEA-UNINET các nghiên cứu sinh và sinh viên đã tốt nghiệp có nguyện vọng du học tại Áo có thể nộp đơn xin học bổng ngành công nghệ. Trung tâm ICM trực thuộc cơ quan trao đổi hàn lâm Áo cũng cấp một số học bổng. Thông tin chi tiết có tại đây.

Trung tâm ICM trực thuộc cơ quan trao đổi hàn lâm Áo cũng cấp một số học bổng cho sinh viên và cán bộ nghiên cứu Việt Nam. Thông tin chi tiết có tại đây.

Quí vị có thể click vào đây để xem thêm các thông tin liên quan.