Hợp tác song phương

Bên cạnh những thỏa thuận hợp tác kể trên, có nhiều trường Đại học Áo hiện đang liên kết đào tạo với các trường Đại học tại Việt Nam như:

Trường ĐH Khoa học ứng dụng Krems

Chương trình học MBA hợp tác với trường ĐH Thương mại Hà Nội kéo dài 3;

Chương trình học Bachelor và Master về ngành Quản lý Du (Tourism and Leisure Management) hợp tác với trường ĐH Huế.

 

Trường Đại học Kinh tế Viên

Trường Đại học Kinh tế Viên đã ký thỏa thuận hợp tác với trường ĐH Bách khoa Hà Nội và trường ĐH Kinh tế Quốc dân. Trường thường xuyên tổ chức các khóa học hè cho sinh viên Áo tại Hà Nội.

Trường Đại học Tổng hợp Innsbruck

Hợp tác với trường ĐH Bách khoa Hà Nội, tham gia vào mạng lưới ASEA-UNINET và chương trình học bổng ERASMUS MUNDUS. Trường tổ chức các khóa học hè hàng năm cho sinh viên Áo tại Việt Nam.

Trường Đại học Y khoa Viên

Hợp tác với trường ĐH Y Dược TP HCM trong khuôn khổ mạng lưới ASEA-UNINET. Sinh viên của trường có thể thực tập tại TP HCM.

Trường Đại học Canh tác nông nghiệp Viên (BOKU)

Thỏa thuận hợp tác với trường ĐH BK Hà Nội

Trường ĐH Tổng hợp Graz

Thỏa thuận hợp tác với trường ĐH BK Hà Nội từ năm 2008