Hợp tác trao đổi bậc Đại học

Trong những năm vừa qua, Áo và Việt Nam đã tiếp tục tăng cường hợp tác trao đổi bậc đại học. Bên cạnh các dự án đa phương trong khuôn khổ mạng lưới ASEA-UNINET và chương trình trao học bổng Erasmus Mundus, nhiều trường đại học Áo đã nhanh chóng có những dự án hợp tác với các trường đại học tại Việt Nam đồng thời hỗ trợ trao đổi hàn lâm giữa hai nước. Học kỳ mùa đông năm học 2010/2011 có 99 học viên Việt Nam du học tại các trường đại học tổng hợp và đại học khoa học ứng dụng Áo.

Trong khuôn khổ chuyến công tác của Bộ trưởng Bộ Khoa học Áo Beatrix Karl vào tháng 2 năm 2011, hai bên đã ký thỏa thuận về chương trình Học bổng Việt - Áo dành cho nghiên cứu sinh tại Áo. Hiện một số trường đại học Áo đã có chương trình trao đổi đưa sinh viên Áo sang học tại Việt Nam, ví dụ như trường Đại học khoa học ứng dụng Krems với chương trình thương mại và du lịch, khóa học hè của trường ĐH Kinh tế Viên và của trường ĐH Tổng hợp Innsbruck.