Con số và những thông tin cơ bản về Việt Nam

Diện tích: 331.051,4 km2

Khí hậu: cận nhiệt đới (Bắc), nhiệt đới (Nam)

Dân số: 90.549.390 (07.2011)
Cơ cấu tuổi: (2011)
Cơ cấu nhóm tuổi trên tổng số dân:
0-14 tuổi: 25,2% (nam 11.945.354/ nữ 10.868.610)
15-64 tuổi: 69,3% (nam 31.301.879/ nữ 31.419.306)
trên 65 tuổi: 5,5% (nam 1.921.652/ nữ 3.092.589)
Độ tuổi trung bình: (2011)
chung: 27,8
tuổi nam giới: 26,8
tuổi nữ giới: 28,9 tuổi
Tuổi thọ trung bình: 72,18 tuổi
Mức tăng trưởng dân số: 1,077% (2011)

Tốc độ đô thị hóa: 30% (2010)

Các dân tộc: dân tộc Kinh 85,7%; Tày 1,9%, Thái 1,8%, Mường 1,5%, Khơ Me 1,5%, Hoa 1,1%, Nùng 1,1%, H‘Mông 1%, các dân tộc khác4,1% (tổng cộng 54 dân tộc)

Tỉ lệ mù chữ: khoảng 6%

Tổng sản phẩm quốc nội/GDP: 103,6 tỉ USD

Tỉ lệ tăng trưởng kinh tế: 6,8% (2010)

Thu nhập đầu người: 1.191 USD (2010)

Ngoại thương:
Xuất khẩu năm 2009: 56,98 tỉ USD
Nhập khẩu năm 2009: 65,08 tỉ USD

Trao đổi thương mại với Áo:
Xuất khẩu năm 2008:86.517.000 (tăng 16,3% so với năm 2007)
Nhập khẩu năm 2008:260.800.000 (tăng 26,8% so với năm 2007)

Tỉ lệ thất nghiệp: 4.4% (2010)

Mức lạm phát: 7% (2009)

Nợ nước ngoài: 32,84 tỉ USD (31.12.2010)

Vốn FDI: 77,95 tỉ USD (2010)

Đầu tư của Việt Nam tại nước ngoài: 7,7 tỉ USD (2009)

Chủ tịch nước: Trần Đại QUANG (từ tháng 4 năm 2016)

Thủ tướng Chính phủ: Nguyễn Xuân PHÚC (từ tháng 4 năm 2016)

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao: Phạm Bình MINH (từ năm 2011)

Tổng bí thư Đảng CSVN: Nguyễn Phú TRỌNG (từ năm 2011)

Quốc kì: sao vàng năm cánh trên nền đỏ

Đơn vị tiền tệ: Đồng (khoảng 24.000 Đồng = 1 € / khoảng 22.000 Đồng = 1USD)

Quốc khánh: ngày 2 tháng 9 (ngày độc lập 2/9/1945)

Cấu trúc hành chính: 8 khu vực bao gồm 58 tỉnh và 5 thành phố trực thuộc trung ương

Hệ thống chính trị:Hiến pháp năm 1992 – chế độ CH XHCN từ năm 1980; Quốc hội bao gồm 500 đại biểu, bầu cử 5 năm một lần, lần gần đây nhất là vào tháng 5 năm 2011; Chính phủ là cơ quan chấp hành của Quốc hội; Ban chấp hành trung ương Đảng (175 ủy viên); Bộ chính trị đóng vai trò quyết định (14 ủy viên); Chủ tịch nước được quốc hội bầu 5 năm một lần; Quyền bầu cử: công dân từ 18 tuổi.