Các cơ quan và tổ chức của Áo

Lãnh sự quán danh dự Thành phố Hồ Chí Minh

Người phụ trách: Lãnh sự danh dự TS. Đào Hà Trung

121/40 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Diền, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
ĐT.: +84 (0) 28 35 19 31 28
Fax: +84 (0) 28 35 19 31 22
Email: receptionist(at)tm-group.com.vn
Thời gian mở cửa: Thứ Hai đến thứ Sáu, 08h00 đến 12h00 (trừ các ngày lễ), trường hợp khẩn cấp, mở cửa theo hẹn

Áo cờ trong mùa đông

Thương vụ Áo ở Bangkok
Chartered Square Building, 14th Floor, Suite 1403
152 North Sathorn Road
Bangkok 10500, Thailand
ĐT: +66 2 268 22 22
Fax: +66 2 200 02 22
E-Mail 
E-Mail