Nhân quyền

Hội thảo về quyền con người Áo-Việt tại Hà Nội

Chuyên gia quốc tế trong lĩnh vực quyền con người, giáo sư Wolfgang Benedek, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo Châu Âu về Quyền con người và Dân chủ (ETC) tại Graz, đã có các bài thuyết trình trong cuộc hội thảo về "Kinh nghiệm trong giáo dục quyền con người" được tổ chức vào ngày 2 và 3 tháng ba năm 2011 tại Viện nghiên cứu quyền con người trực thuộc Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội. Đồng tổ chức và tài trợ là Đại sứ quán Áo và Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Hà Nội.

Được thành lập vào năm 1999, viện ETC Graz tập trung nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn về quyền con người và dân chủ, tiến hành tổ chức các buổi hội thảo và khóa học ở Áo, cũng như tại nhiều nước trên thế giới với sự phối hợp của các đối tác của viện.

Năm 2003, theo sáng kiến ​​của Bộ Ngoại giao Liên bang Áo ETC đã phát hành cuốn tài liệu hướng dẫn và giảng dạy "Tìm hiểu quyền con người", với sự tham gia của nhiều tác giả quốc tế. Cuốn sách này được xuất bản đầu tiên bằng tiếng Anh, sau đó được dịch ra 14 ngôn ngữ khác nhau và được sử dụng trong nhiều hoạt động giáo dục quyền con người ở nhiều nơi trên thế giới.

Năm 2008 Viện nghiên cứu quyền con người trực thuộc Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh cùng phối hợp với ETC Graz xuất bản phiên bản cuốn sách này bằng tiếng Việt, phiên bản này sau đó được sử dụng làm giáo trình trong các khóa học tại Viện nghiên cứu quyền con người.

Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm đào tạo cán bộ quản lý cho chính phủ Việt Nam và giờ học về quyền con người nằm trong chương trình học bắt buộc.

Trong khuôn khổ hội thảo về quyền con người Việt - Áo giáo sư Benedek đã trình bày các tham luận sau đây:

„Phương pháp giáo dục quyền con người, quyền con người trong xã hội thông tin, tự do ngôn luận, giáo dục quyền con người với trọng tâm trong lĩnh vực đào tạo đại học, quyền con người và an ninh con người“.

Về phía Viện nghiên cứu quyền con người trực thuộc Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Tiến sĩ Hoàng Văn Nghĩa trình bày về „Việt Nam với việc thực hiện quyền con người“, Tiến sĩ Nguyễn Duy Sơn với chủ đề „Các vấn đề về quyền con người trong xã hội thông tin - cách nhìn từ phía Việt Nam“, và Tiến sĩ Tường Duy Kiên về „Giáo dục quyền con người ở Việt Nam“.