Tarih

Avusturya’nın Türkiye ile olduğu gibi, böylesine uzun süreli diplomatik ilişkiler sürdürdüğü çok az ülke vardır. Bu ilişkiler Osmanlı İmparatorluğu dönemine kadar dayanıyor. 1554 yılında İmparator 1. Ferdinand tarafından Ogier Ghislain de Busbecq Sultan’ın sarayına gönderilmiştir; bu tarih diplomatik ilişkiler başlangıç tarihi olarak görülebilir. Konstantinopolis’te Avusturya’nın daimi bir temsilciliği 18 yy ikinci yarısından itibaren bulunmuştur. Avrupa ülkelerindeki ilk Osmanlı büyükelçiliği 1791’de Viyana’da kurulmuştur.

Viyana Diplomasi Akademisi imparatoriçe Maria Theresia döneminde ‘Doğu Akademisi’ olarak kurulmuştur. Bu Akademi, özellikle Osmanlı İmparatorluğu ile olan ilişkileri derinleştirmeye yönelikti ve ilk zorunlu ders Türkçe/Osmanlıca yabancı dil dersi idi.

Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti arasındaki diplomatik ilişkilerin başlama tarihi olarak 28 Ocak 1924 tarihini sayabiliriz. Bu tarihte henüz yeni kurulmuş olan Türkiye Cumhuriyeti ile bir Dostluk Antlaşması imzalanmıştır.

Ankara Avusturya Büyükelçiliği binasının yapımı 1935 yılında tamamlanmıştır.

Geçmişten bugüne, her iki ülkede de halen karşılıklı etkilerin birçok izi bulunuyor. Avusturyalı mimar Clemens Holzmeister’in Ankara’da inşa ettiği birçok yapıt, İstanbul’da bulunan Sen Jorj Avusturya Lisesi ile Sen Jorj Hastanesi ve Avusturya’nın yüz yılı aşkın Efes kazıları geleneği, ülkelerimiz arası dostane ilişkilerin sürekliliğinin sembolleridir.

Ancak bugüne dek ilişkiler hiç bu kadar yoğun olmamıştı. Yaklaşık 180.000 Türk asıllı vatandaş Avusturya’nın kültürel çeşitliliğine ve ticari başarısına katkıda bulunuyor. 500.000 Avusturyalı her yılında tatilini Türkiye’de geçirirler ve gün geçtikçe daha çok kişi Türkiye’nin güneyinde ve batısında bulunan kıyı bölgelerini, ya ikinci bir ikamet yeri olarak seçiyor veya emekli olduktan sonra hayatlarının geri kalanını buralarda geçirmeyi tercih ediyor.