AB Katılım Müzakereleri

Avusturya’nın Türkiye-AB Katılım Müzakerelerine ilişkin pozisyonu

Avusturya Türkiye ile Genişleme Müzakereleri’ne ilişkin Avrupa Konseyi’nin ve RAA/AB’nin bütün sonuç bildirgelerini desteklemiştir. Bu sonuç bildirgelerini Avrupa Birliği web sayfasından, AB’nin resmi dillerinde bulabilirsiniz.

Avrupa Konseyi’nin 16/17 Aralık 2004 tarihinde müzakerelin başlangıcının kararlaştırıldığı sonuç bildirgesinden bir pasajı özellikle vurgulayalım:

“Müzakerelerinortakhedefi üyeliktir. Müzakereler, sonuçları önceden garanti edilemeyen açık uçlu bir süreçtir. Kopenhag kriterleri bütünüyle göz önünde bulundurulduğunda, ilgili aday ülke üyeliğin tüm gereklerini tam olarak üstlenecek durumda olmaması halinde, bu ülkenin Avrupa yapılarına mümkün olan en kuvvetli bağlarla bağlanması sağlanmalıdır.”