Dış Kültür Politikası

Avusturyalı dış politika aktif ve biçimlendirici yabancı kültür politikasının kararlıdır. Sizin görevleri ve amaçları son kabul edilen "yabancı kültürü" kavramı formüle edilmiştir. Temelde biz kültür aracı yaratıcı Avusturya uluslararası ilgi anları yaratmak tarafından istiyorum. Kültürel diyalog giderek iyi hükümetlerarası ilişkileri ve küreselleşme süreçlerinde fırsat belirleyici bir faktör haline gerçeği göz önüne alındığında, Avusturya uluslararası kültürel politikanın görevleri çok açıktır: Avrupa'da Avusturya konumu anlaşılabilir ve algılanabilir şekilde yapılmalıdır. Avrupa'nın her zaman öykü ve vatandaşların fikirlerine tarafından oluşturulur. Bu nedenle, Avrupa bütünleşmesi özünde kültürel bir nesnedir.