Amaçlar ve Görevler

Avusturya Kültür Ofisi’nin başlıca amaçları:

 1. Avusturya kültür, bilim ve düşünce değerlerinin tanıtmak,
 2. Avusturya ve Türkiye arasında kültürel ve bilimsel ilişkileri teşvik etmek,
 3. Kültürel ve bilimsel projeleri Türk kurumları, sanatçıları ve bilim adamları ile ortaklaşa yürütmektir.

Bu amaçlarına ulaşabilmek için Kültür Ofisi sanattan bilime ve spora kadar geniş çaplı etkinlikler düzenlemektedir.

 1. Her konuda sergiler
 2. Avusturya ve Türk yazarlarla okuma günleri
 3. Tiyatro gösterileri
 4. Avusturya ve Türk sanatçılarla müzik alanında etkinlikler
 5. Filmi, video, dia gibi görsel etkinlikler
 6. Bilim, sanat, kültür, ve spor alanlarında sempozyum, seminer, workshop ve Round-Table düzenlemeleri
 7. Bilimsel ortak projeleri destekleme ve yürütme (örn. Ormancılık, Felsefe, Arkeoloji, Alman Dili ve Edebiyatı, Tıp, Mimari gibi)
 8. Türkiye’de yapılan sanat ve müzik festivallerine katılım
 9. Yayınların desteklenmesi ve çıkartılması (örn. Sempozyum ve seminer yayınları, Avusturya Edebiyatı'ndan Türkçeye tercümeler)
 10. Avusturyalı bilim adamları, bursiyerleri, gazetecileri ve film ekiplerinin Türkiye’de desteklenmesi
 11. Türk bursiyerlere ve Avusturya’yı ziyaret edecek bilim adamları, gazetecilere aracı olmak
 12. Avusturya konusunda bilgi verme
 13. Kitap yardımları
 14. Spor konularında aracı olmak
 15. Basın ve Halkla İlişkiler Hizmetleri

Avusturya Kültür Ofisi bu görevlerini yerine getirmek üzere 250 kişilik kapasiteli Avusturya Başkonsolosluğu binasında bulunan konser salonunda etkinlikler düzenlemektedir.

Etkinlikler hem "Karşılaşmaların Mekânı" diye adlandırılan Avusturya Kültür Ofisi’nde hem de galeriler, müzeler, konservatuar ve üniversiteler gibi Türk Kültür ve Bilim kuruluşları ile işbirliği yapılarak yürütülmekte olup İstanbul şehri ile sınırlı kalmayıp Edirne’den Van’a bütün Türkiye’de devam etmektedir. Örneğin Van, Urfa, Sinop, Maraş’da ilk kez yabancı bir sergi olarak Avusturyalı sanatçıların sergileri gösterilmiştir. 1963 yılından beri 5000 üzerinde etkinlik gerçekleştirilmiş olup 2006 yılında 322 etkinlik 112 farklı mekânda yaklaşık 80.000 izleyiciye sunulmuştur.