ÖDaF

Logo - Bir yabancı dil / ikinci dil olarak Almanca Avusturya Derneği

Avusturya Alman Dili/Öğretmenleri Derneği, ilgilenenlere dilde fikir alış verişi yapma imkânı sunmaktadır.

ÖDaF örneğin, çok dilliliğin ve de yabancı veya ikinci dil öğretiminde didaktiğin önemini vurgulamaktadır. Başka bir işlevi ise iletişim ağı kurmaktır. Yurt içinde ve dışındaki iletişim ve mesleki bilgi alış verişi teşvik edilmektedir.