İstanbuldaki Avusturya Okulu

St. Georg Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulu

Sen Jorj Avusturya Lisesi eğitim programı Türk ve Avusturyalı okul sisteminin temel unsurlardan oluşmakta ve geniş bir genel eğitim sağlamaktadır. Öğrenciler Türk diplomasının yanı sıra Avusturya diploması olan Matura’yı da edinebilmektedirler. Böylece mezun olanlar üniversite giriş sınavı vasıtasıyla ve de Avusturyalı Matura ile Türkiye’deki, Avusturya’daki ve de başka ülkelerdeki üniversiteleri tercih edebilmektedirler. Avusturya Yüksek Okul Öğrenimi Kanunu’na göre okulumuzdan Matura ile mezun olanlar Avusturyalılarla eşit değerlendirilir ve buna göre herhangi bir Avusturya üniversitesinde öğrenim görme hakkına sahiptir.