Curriculum Vitae Ambassadör MMag. Dr. Arthur Winkler-Hermaden

sedan augusti 2013
Österrikes Ambassadör i kungariket Sverige

2012 - 2014
Ambassadör i furstendömet Liechtenstein

2011 – 2013
Utrikespolitisk sakkunnig i vicekansler och utrikesminister Dr. Michael Spindeleggers kabinett

2009- 2011
Politiskt sakkunnig och utrikespolitisk rådgivare i utrikesminister Michael Spindeleggers kabinett

2008 – 2009
Bitr. missionschef Österrikes Ambassad i Moskva

2004 – 2008
Bitr. missionschef Österrikes Ambassad i Stockholm

2000 – 2004
Sakkunnig i utrikesminister Benita Ferrero-Waldners kabinett med ansvar för juridiska och konsulära frågor, ministerråd och parlament.

1999 – 2000
Utrikesdepartementet i Wien, avdelningen för Österrikes ordförandeskap i OSSE samt Europarådet.

Personlig

Född den 12. Oktober 1965 i Klagenfurt.

Studier: ekonomi (Handelshögskola Wien), politikvetenskap (Universitet Wien).

Gift, två barn.

Ambassadör Mag. Dr. Arthur Winkler-Hermaden