Dödsfall

gravsten, kyrka, gravplats, religion

Vid dödsfall av en österrikisk medborgare boende i Sverige kan ambassaden bistå med vägledning genom processen.

Utformningen av begravningen sker i första hand i enlighet med den avlidnes önskan. Saknas sådan bestämmer de närmast anhöriga utformningen. Innan Ni ger uppdrag till en begravningsfirma rekommenderas Ni att be om ett detaljerat kostnadsförslag och en prisjämförelse. Utifrån detta kan Ni sedan fatta beslut om hur begravningen skall utformas.

Att föra kistan eller urnan till Österrike är möjligt först sedan det fastställts att alla tillhörande kostnader täcks av en försäkring eller av de anhöriga (alt. dödsboet).

Bestämmelser kring begravningar regleras i Österrike av respektive ”Bundesland”. Transporten får endast utföras i samarbete mellan en svensk och en österrikisk behörig begravningsfirma.

Om den avlidne uppbar pension från Österrike, bör Ni också informera pensionsmyndigheten.

Vidare juridisk information i samband med transport och begravningar i Österrike ges av respektive ”Landesregierung” i aktuellt ”Bundesland”.