Skilsmässa

skilsmässa, separation, äktenskap

Allmän information om ämnet "Skilsmässa" hittar Ni (på tyska; Scheidung) under länken "Myndighetsinformation" här bredvid.

Ansvarig myndighet för handläggning av skilsmässa är det land där vederbörande är bosatta eller där de senast bodde tillsammans resp. där äktenskapsingåendet ägde rum.

För skilsmässor gjorda i ett EU-land (utom Danmark) efter den 1 mars 2001, krävs inget ytterligare godkännande.

Om Er skilsmässa är gjord före den 1 mars 2001 utanför Österrike, krävs ett godkännande från österrikiska myndigheter. Till denna ansökning, vänligen bifoga följande underlag (i original)

  • Skilsmässodom som vunnit laga kraft
  • Översättning till tyska 
  • Vigselbevis
  • Medborgarskapsbevis
  • Ansökningsformulär

Behörig domstol

Om Ni bor i Österrike är den domstol ansvarig i vars ansvarsområde Ni bor, annars är det Bezirksgericht Innere Stadt Wien. Adresser till Bezirksgerichte hittar ni på Österrikes Justitiedepartements hemsida.

Detta godkännande är förenat med vissa avgifter.