Födelse

Födelse, baby

För registrering i svensk folkbokföring av österrikiska barn födda i Sverige är svenska myndigheter ansvariga.

Beträffande registrering i Österrike och utfärdande av medborgarskapsbevis, utfärdande av eget pass, vänligen klicka på respektive länk här bredvid.