Faderskapserkännande

En kort sammanfattning av de viktigaste nyheter i nya medborgarskapslagen 2013 (gäller fr.o.m. 2013-08-01):

Likställande av äktenskapliga och utomäktenskapliga barn

Generellt erhåller barn österrikiskt medborgarskap från födseln då minst en av föräldrarna är österrikisk medborgare.

För barn födda utom äktenskapet där endast fadern innehar österrikiskt medborgarskap, måste fadern – för att barnet skall erhålla österrikiskt medborgarskap från födseln - skriva på ett faderskapserkännande före eller inom 8 veckor efter födseln.

Ett faderskapserkännande inför ansvarig svensk myndighet är giltigt också i Österrike om barnet från födseln också innehar svenskt medborgarskap (dvs. då modern är svensk medborgare).

Notera dock att ett faderskapserkännande inför ansvarig svensk myndighet som sker före födseln inte är giltigt i Österrike. I dessa fall måste – för att barnet ska erhålla österrikiskt medborgarskap från födseln – faderskapserkännandet också ske – före eller inom 8 veckor efter födseln – enligt österrikiska bestämmelser.

Ett faderskapserkännande enligt österrikiska bestämmelser kan för boende i Sverige ske på Österrikes ambassad i Stockholm. Ett faderskapserkännande enligt österrikiska bestämmelser krävs också då barnet inte erhåller svenskt medborgarskap från födseln. I dessa fall är heller inte ett faderskapserkännande inför ansvarig svensk myndighet giltigt i Österrike.