Nödfall i utlandet

nödfall, ambulans, helikopter

Vid medicinska frågor hänvisas ni till ambassadens förtroendeläkare som i förekommande fall kan rekommendera lokala specialister, sjukhus och räddningstjänst. Eventuella avgifter betalas alltid av patienten själv.

Vid resor är det lämpligt att ha ett tillräckligt försäkringsskydd som också inkluderar sjuktransport till hemlandet.

Om Ni måste kontakta ambassad eller konsulat i ett nödläge, vänligen ha dessa uppgifter klara:

  • Ert efternamn och förnamn
  • Hur kan Ni bli kontaktad? (Telefonnummer, Mobiltelefon, Telefax)
  • För vem gäller nödläget?  (Efternamn, förnamn, fördelsedatum och -ort)
  • Vad har hänt? När? Var?
  • Är någon annan engagerad?
  • Finns försäkringsskydd?
  • Kontaktpersoner i Österrike?

Medborgarservice och beredskapstjänst

Österrikes Ambassad i Stockholm har under veckoslut, helgdager och efter normal arbetstid ett beredskapsnummer dit Ni kan ringa i nödlägen. Detta nummer kan nås via ambassadens huvudnummer (08-665 17 70).

I nödlägen kan Ni kontakta medborgarservice på österrikiska UD dygnet runt på telefonnummer 0043 50 11 50 4411 (i Österrike: 0 50 11 50 4411).