Hjälp i rättsliga frågor

Domstol, rättsväsen, rättvisa, lagstiftning

Förbundsdepartementet för Europa, Integration och Utrikes och dess representationer i utlandet kan ge råd i civilrättsliga, straffrättsliga och förvaltningsrättsliga frågor. Hjälputbudet innefattar förmedling av kontakt med institutioner och jurister i gästlandet samt assistans till häktade och arresterade medborgare.

Österrikiska representationer har dock inte möjlighet att representera enskilda medborgare i t.ex. rättsfall.