Legalisering

Intyg

Dokument utfärdade av österrikiska eller svenska myndigheter kräver normalt ingen ytterligare legalisering för att gälla i Österrike eller Sverige.

Österrikes Ambassad legaliserar underskrifter av privatpersoner på dokument avsedda för österrikiska myndigheter. För att legalisera en underskrift i ett dokument skall underskrift ske på ambassaden inför mottagande tjänsteman. Giltig identitetshandling skall presenteras. 

Avgiften per legaliserad underskrift betalas kontant i SEK. (se konsulära avgifter). Observera att avgiften tas ut per legaliserad underskrift.

Ambassaden kan utfärda vidimerade kopior av originaldokument. Notera att detta endast gäller dokument utställda av österrikiska myndigheter.

Avgiften per vidimering betalas kontant i SEK. (se konsulära avgifter) Observera att avgiften tas ut per vidimerat dokument. 

Ambassaden är inte behörig att utföra översättningar eller bestyrka översättningars riktighet. För att få en översättning måste Ni vända Er till en auktoriserad översättare. En ytterligare legalisering av översätterens underskrift krävs ej. 

För översättningar i Österrike vänder Ni Er till en motsvarande översättare, se quicklink bredvid.