Medborgarskap

Österrikes flagga på vintern

Det österrikiska medborgarskapet kan förvärvas genom födelse (härstamning) eller ansökan.

Handläggning av ansökningar om medborgarskap genomförs av "Amt der Landesregierung" i respektive Bundesland.

 

 

Alla personliga dokument och intyg ska uppvisas i original och för att underlätta och påskynda handläggningen ombeds ni också bifoga en kopia av respektive original.

Notera också att ytterligare dokument kan efterfrågas i särskilda fall.

 1. Ett ifyllt och undertecknat ansökningsformulär.
 2. Ifylld och undertecknad deklaration.
 3. Pass (ej nödpass) eller Personalausweis.
 4. Födelsebevis (Geburtsurkunde). För personer födda i Sverige gäller personbevis (se punkt 6).
 5. Bevis på österrikiskt medborgarskap.
 6. Personbevis från Skatteverket på engelska; ”Extract of the population register”, högst 4 veckor gammalt.
 7. Vigselbevis (Heiratsurkunde) och i förekommande fall skilsmässodom (+ översättning*).
  Har vigsel skett i Sverige krävs också:
  1. "Erklärung zur Erfassung der Eheschließung". 
  2. För att styrka namnändring i samband med svensk vigsel krävs från Skatteverket ett ”Registerutdrag – Anmält/anmälda namn” där datum för namnändringen framgår.
 8. Aktuell avgift betalas kontant i SEK vid ansökningstillfället.

*Alla utländska dokument kräver, för att  gälla i Österrike, generellt en diplomatisk legalisering eller en Apostille (svenska dokument kräver ingen legalisering eller Apostille) och en auktoriserad översättning till tyska. (För auktoriserade översättare i Sverige, se www.kammarkollegiet.se)

 

 

Alla personliga dokument och intyg ska uppvisas i original och för att underlätta och påskynda handläggningen ombeds ni också bifoga en kopia av respektive original.

Notera också att ytterligare dokument kan efterfrågas i särskilda fall.

 1. Ett ifyllt och undertecknat ansökningsformulär (Underskrift av båda föräldrarna).
 2. Ifylld deklaration för minderåriga.
 3. Födelsebevis (Geburtsurkunde) för den minderåriga.
  För minderåriga födda i Sverige gäller
  1. personbevis (se punkt 9). ) och
  2. "Erklärung zur Erfassung der Geburt".
 4. Födelsebevis (Geburtsurkunde) för båda föräldrarna. För personer födda i Sverige gäller personbevis (se punkt 9).
 5. Bevis på medborgarskap för den minderåriga.
 6. Bevis på medborgarskap för föräldrarna.
 7. Alla pass för den minderåriga om denne också har annat medborgarskap.
 8. Pass för föräldrarna.
 9. Personbevis från Skatteverket på engelska; ”Extract of the population register”, högst 4 veckor gammalt.
 10. Vigselbevis (Heiratsurkunde) och i förekommande fall skilsmässodom (+ översättning*).
  Har vigsel skett i Sverige krävs också:
  1. "Erklärung zur Erfassung der Eheschließung". 
  2. För att styrka namnändring i samband med svensk vigsel krävs från Skatteverket ett ”Registerutdrag – Anmält/anmälda namn” där datum för namnändringen framgår.
 11. För utomäktenskapliga barn födda i Sverige med svensk moder kan svenskt faderskapserkännande, från den österrikiske fadern accepteras: med stämpel från Socialförvaltningen (+ översättning*).
 12. Aktuell avgift betalas kontant i SEK vid ansökningstillfället. För barn under 2 år är det första utfärdandet av ett medborgarskapsbevis gratis.

*Alla utländska dokument kräver, för att  gälla i Österrike, generellt en diplomatisk legalisering eller en Apostille (svenska dokument kräver ingen legalisering eller Apostille) och en auktoriserad översättning till tyska. (För auktoriserade översättare i Sverige, se www.kammarkollegiet.se)

Den som efter ansökan förvärvar ett annat medborgarskap förlorar automatiskt det österrikiska, om inte denne, före förvärvande av det andra medborgarskapet, erhållit särskilt tillstånd från ansvariga myndigheter i Österrike, om bibehållande av det österrikiska medborgarskapet.