Pass

Allmän information

Säkerhetspass trippel

Ansökningar om resedokument vid Österrikes ambassad i Stockholm kan göras om ni är folkbokförd i Sverige eller i ett annat EU-land (utom Österrike).

Alla ansökningar för resedokument vid Österrikes ambassad i Stockholm måste ske personligen. Ansökninger för resedokument utan fingeravtryck (Nödpass och pass för barn under 12 år samt ansökningar för Personalausweis) kan också ske personligen på Honorar(general)konsulaten i Göteborg, Malmö och Skellefteå.

Notera att de nya passen tillverkas i Österrike vilket medför en väntetid på normalt ca 4 veckor. Ambassaden kan dock varken påverka eller garantera denna väntetid varför Ni ombeds vara ute i god tid med Er ansökan.

Nu finns möjligheten att ansöka om ett s.k. Expresspass där leverans sker med DHL från Österrike direkt till er adress i Sverige. Beräknad leveranstid är ca 3 dagar från ansökningsdagen. Notera dock att denna leveranstid inte kan garanteras då den påverkas av faktorer utanför ambassadens och utrikesdepartementets kontroll. Någon återbetalning sker inte vid längre leveranstid. Avgiften i SEK för Expresspass (Tarifposten 6(10) och 6(11)) finns att hitta på det nedladdningsbara PDF-dokumentet ”Konsulära avgifter” här bredvid.

Alla personliga dokument och intyg ska uppvisas i original och för att underlätta och påskynda handläggningen ombeds ni också bifoga en kopia av respektive original.

Notera också att ytterligare dokument kan efterfrågas i särskilda fall.

 1. Ett ifyllt och undertecknat ansökningsformulär. Underskriften på första sidans övre högra del skall ske inför mottagande tjänsteman vid österrikes representation.
 2. Ifylld och undertecknad deklaration.
 3. Födelsebevis (Geburtsurkunde). För personer födda i Sverige gäller personbevis (se punkt 5).
 4. Medborgarskapsbevis (Staatsbürgerschaftsnachweis).
 5. Personbevis från Skatteverket på engelska; ”Extract of the population register”, inte äldre än 4 veckor.
 6. Vigselbevis (Heiratsurkunde) och i förekommande fall skilsmässodom (+ översättning*).
  Har vigsel skett i Sverige krävs också:
  1. "Erklärung zur Erfassung der Eheschließung". 
  2. För att styrka namnändring i samband med svensk vigsel krävs från Skatteverket ett ”Registerutdrag – Anmält/anmälda namn” där datum för namnändringen framgår.
 7. Om ni, i förekommande fall, önskar er akademiska titel i passet skall examensbevis bifogas.
 8. 1 passfoto i färg enligt gällande bestämmelser, högst 6 månader gammalt.
 9. Ert gamla pass. Detta kan behållas under handläggningstiden men måste makuleras innan det nya passet kan lämnas ut. Vid förlust eller stöld måste ni också bifoga en anmälan från polisen.
 10. Aktuell avgift betalas kontant i SEK vid ansökningstillfället.

*Alla utländska dokument kräver, för att  gälla i Österrike, generellt en diplomatisk legalisering eller en Apostille (svenska dokument kräver ingen legalisering eller Apostille) och en auktoriserad översättning till tyska. (För auktoriserade översättare i Sverige, se www.kammarkollegiet.se)

Alla personliga dokument och intyg ska uppvisas i original och för att underlätta och påskynda handläggningen ombeds ni också bifoga en kopia av respektive original. Notera också att ytterligare dokument kan efterfrågas i särskilda fall.

 1. Ett ifyllt och undertecknat ansökningsformulär för minderåriga. Underskriften på första sidans övre högra del skall ske inför mottagande tjänsteman vid Österrikes representation.
 2. Ifylld och undertecknad deklaration för minderåriga.
 3. Födelsebevis (Geburtsurkunde) för den minderåriga: För minderåriga födda i Sverige gäller personbevis (se punkt 9).
 4. Bevis på österrikiskt medborgarskap för den minderåriga.
 5. Deklaration från vårdnadshavare vid förstagångsansökningar.
 6. Alla pass för den minderåriga om denne också har andra medborgarskap.
 7. Pass för båda föräldrarna.
 8. Medgivande från den andre föräldern.
 9. Personbevis från Skatteverket på engelska; ”Extract of the population register”, inte äldre än 4 veckor.
 10. 1 passfoto i färg enligt gällande bestämmelser, högst 6 månader gammalt.
 11. Den minderårigas gamla pass. Detta kan behållas under handläggningstiden men måste makuleras innan det nya passet kan lämnas ut. Vid förlust eller stöld måste ni också bifoga en anmälan från polisen.
 12. Aktuell avgift betalas kontant i SEK vid ansökningstillfället. För barn under 2 år är det första utfärdandet av ett pass gratis.

Alla utländska dokument kräver, för att  gälla i Österrike, generellt en diplomatisk legalisering eller en Apostille (svenska dokument kräver ingen legalisering eller Apostille) och en auktoriserad översättning till tyska.

Ni avråds bestämt från att använda återfunna pass som tidigare anmälts förlorade eller stulna då dessa rapporterats som efterlysta och även om denna efterlysning återtagits kan användandet medföra svårigheter eller inresehinder.