Personalausweis

Personalausweis

Ansökningar för Personalausweis kan göras personligen vid Österrikes Ambassad i Stockholm genom tidsbokning och på Honorarkonsulaten i Göteborg, Malmö och Skellefteå.

 

 

Alla personliga dokument och intyg ska uppvisas i original och för att underlätta och påskynda handläggningen ombeds ni också bifoga en kopia av respektive original.

Notera också att ytterligare dokument kan efterfrågas i särskilda fall.

 1. Ett ifyllt och undertecknat ansökningsformulär. Underskriften på första sidans övre högra del skall ske inför mottagande tjänsteman vid österrikes representation.
 2. Ifylld och undertecknad deklaration.
 3. Födelsebevis (Geburtsurkunde). För personer födda i Sverige gäller personbevis (se punkt 5).
 4. Medborgarskapsbevis (Staatsbürgerschaftsnachweis).
 5. Personbevis från Skatteverket på engelska; ”Extract of the population register”, inte äldre än 4 veckor.
 6. Vigselbevis (Heiratsurkunde) och i förekommande fall skilsmässodom (+ översättning*).
  Har vigsel skett i Sverige krävs också:
  1. "Erklärung zur Erfassung der Eheschließung". 
  2. För att styrka namnändring i samband med svensk vigsel krävs från Skatteverket ett ”Registerutdrag – Anmält/anmälda namn” där datum för namnändringen framgår.
 7. Om Ni, i förekommande fall, önskar Er akademiska titel i passet skall examensbevis bifogas.
 8. 1 passfoto i färg enligt gällande bestämmelser, högst 6 månader gammalt.
 9. Ert gamla Personalausweis. Detta kan behållas under handläggningstiden men måste makuleras innan nytt Personalausweis kan lämnas ut. Vid förstagångsansökningar och vid förlust eller stöld av gammalt Personalausweis måste ni kunna identifiera er med annan ID-handling. Vid förlust eller stöld måste ni också bifoga en anmälan från polisen.
 10. Aktuell avgift betalas kontant i SEK vid ansökningstillfället.
 11. Vänligen notera att det krävs en tidsbokning.

*Alla utländska dokument kräver, för att  gälla i Österrike, generellt en diplomatisk legalisering eller en Apostille (svenska dokument kräver ingen legalisering eller Apostille) och en auktoriserad översättning till tyska. (För auktoriserade översättare i Sverige, se www.kammarkollegiet.se)

Alla personliga dokument och intyg ska uppvisas i original och för att underlätta och påskynda handläggningen ombeds ni också bifoga en kopia av respektive original.

Notera också att ytterligare dokument kan efterfrågas i särskilda fall.

 1. Ett ifyllt och undertecknat ansökningsformulär. Underskriften på första sidans övre högra del skall ske inför mottagande tjänsteman vid Österrikes representation.
 2. Ifylld och undertecknad deklaration för minderåriga.
 3. Födelsebevis (Geburtsurkunde) för den minderåriga: För minderåriga födda i Sverige gäller personbevis (se punkt 9).
 4. Bevis på österrikiskt medborgarskap för den minderåriga.
 5. Deklaration från vårdnadshavare vid förstagångsansökningar.
 6. Alla pass för den minderåriga om denne också har andra medborgarskap.
 7. Pass för båda föräldrarna.
 8. Medgivande från den andre föräldern.
 9. Personbevis från Skatteverket på engelska; ”Extract of the population register”, inte äldre än 4 veckor.
 10. 1 passfoto i färg enligt gällande bestämmelser, högst 6 månader gammalt.
 11. Den minderårigas gamla Personalausweis. Detta kan behållas under handläggningstiden men måste makuleras innan nytt Personalausweis kan lämnas ut. Vid förlust eller stöld måste ni också bifoga en anmälan från polisen.
 12. Aktuell avgift betalas kontant i SEK vid ansökningstillfället. För barn under 2 år är det första utfärdandet av ett pass gratis.
 13. Vänligen notera att det krävs en tidsbokning.

 Alla utländska dokument kräver, för att  gälla i Österrike, generellt en diplomatisk legalisering eller en Apostille (svenska dokument kräver ingen legalisering eller Apostille) och en auktoriserad översättning till tyska. (För auktoriserade översättare i Sverige, se www.kammarkollegiet.se)