Körkort

vägmärken, varning för annan fara, väjningsplikt, hänvisning

Enligt EU-bestämmelser måste ett körkort utfärdat av ett EES-land inte längre bytas ut mot ett nationellt körkort.

Från och med 1:a mars 2006 ges körkort ut bara i bankkortsformat. Körkort, som gavs ut tidigare är fortfarande giltiga till 2033. Om Ert papperskörkort är fortfarande giltigt finns det ingen skyldighet att byta körkortet. Ett byte är ändå möjligt och i så fall är ett obegränsat körkort fortfarande obegränsat.

Om ni är folkbokförd i Österrike, kan ni ansöka om ett duplikat på ambassaden som sedan kommer att vidarebefordra ansökningen till den ansvariga myndigheten i Österrike. För denna ansökan krävs personligt besök på ambassaden, ifyllt och undertecknat ansökningsformulär, en förlust- eller stöldanmälan från polisen och en giltig ID-handling (pass, ID-kort) samt betala en avgift kontant i SEK (motsvarande 42 Euro omräknat till SEK i aktuell växelkurs). Därutöver tillkommer en avgift från myndigheten i Österrike på motsvarande 49,50 Euro (enligt Gebührengesetz § 14, TP 16, Abs. 1).

I andra fall (förstagångsansökningar eller förlust av svenskt körkort) vänder ni er till den ansvariga myndigheten där ni är bosatt (i Sverige: www.transportstyrelsen.se).