Vapen

Symbolbild – Svärd, medelålder, vapen

Personer som bor i Sverige kan personligen föra med sig vapen och ammunition till Österrike om dessa vapen finns införda i ett medfört EU-vapenpass och att behörig österrikisk myndighet utfärdat tillstånd för detta.  

Ansökning om tillstånd att föra med sig vapen och ammunition kan sökas

  • antingen direkt hos den lokala behöriga österrikiska myndigheten (Bezirkshauptmannschaft eller Bundespolizeidirektion) eller - vid genomresa - en behörig lokal gränsstation
  • eller vid närmaste österrikiska representation i utlandet.

Inget tillstånd krävs för jägare och sportskyttar med max 3 vapen och tillhörande ammunition om dessa vapen är införda i ett av svenska behöriga myndigheter utfärdat EU-vapenpass och att resans ändamål (jakt eller sportskytte) kan styrkas.