Vägavgifter

Motorväg, bil, resor, lastbil, trafik

Sedan 1 januari 1997 är nyttjande av de flesta motorvägar (och autobahn) i Österrike förenat med en vägavgift. OBS! Vägavgiften måste betalas innan man reser in i Österrike. Vignetter (klistermärken) som ska klistras synligt på vindrutan säljs vid bensinstationer längs motorvägen i riktning till Österrike (i Tyskland, Italien, etc).

Notera att förseelser mot trafikavgiftsregleringen beivras med ett avsevärt högre belopp eller (om du inte betalar) straff enligt förvaltningsrätten.

Närmare information hittar Ni via länken här bredvid.