Tunga transporter / resa med fordon tyngre än 3,5 ton

Tungtransporter, lastbil, trafik, transportfordon

För fordon tyngre än 3,5 ton erläggs betalning för vägavgifter sedan 1 januari 2004 helt på elektronisk väg genom mikrovågsteknologi som garanterar ett underhållsvänligt och enkelt system för alla användare.

Vägavgiftspliktiga fordon över 3,5 ton totalvikt som använder motorvägar (och autobahn) i Österrike fäster en apparat, en sk. GO-box,  på vindrutan. Denna kommunicerar med de ca. 400 stationära avgiftsstationer som finns i Österrike och möjliggör för en automatisk betalning utan hinder eller störningar i trafiken.

Vidare information om vägavgifter hittar Ni under länken om vägavgift i Österrike här bredvid.