Tull

Gränser, Tull, Barrier-Gates

Mer information hittar Ni på länken till österrikiska finansdepartementets hemsida här bredvid (tyska och viss information finns tillgänglig på engelska)