Radiosändare

Radiosändare, radio, teknik, kommunikation

För att ta med sig tillståndspliktiga radiosändare till Österrike gäller bestämmelser enligt österrikisk lag om telekommunikation. Införsel av liknande varor kräver ett införseltillstånd utfärdat av behörig telekommunikationsmyndighet.

Som radiosändare räknas alla kommunikationsapparater som använder elektromagnetiska vågor för sändning eller mottagning.

Kommunikationsapparater för mottagning är tillståndspliktiga endast om de är avsedda för varning för hastighetskontroller (t ex radar- och laservarnare).

Undantagsregler:

Ett införseltillstånd är inte nödvändigt,

För resande boende i Österrike med

  • Kommunikationsapparater av alla typer avsedda för personligt bruk eller för tjänsteutövande.
  • Generallt godkända radioapparater (Vorlage des Verzeichnis der Fernmeldebehörde über generell bewilligte Funkanlagen oder einer Bescheinigung). Hit räknas t ex GSM-telefoner, trådlösa telefoner och satellittelefoner.

För resande boende i utlandet med 

  • Radiosändare för radiostyrda hobbyleksaker
  • Radiosändare där innehavaren har tillstånd från sitt hemland, under förutsättning att apparaten hålls avstängd i Österrike där så anmodas.
  • Kommunikationsradio med lägra kapacitet (27 MHz), som anskaffats i Tyskland, Storbritaninen eller Nederländerna.
  • Generallt godkända radioapparater (Vorlage des Verzeichnis der Fernmeldebehörde über generell bewilligte Funkanlagen oder einer Bescheinigung). Hit räknas t ex GSM-telefoner, trådlösa telefoner och satellittelefoner.