Inresebestämmelser / Visum

Almhuetten bei Scheffau Tirol im Winter

Österrike är medlem i EU och Schengensamarbetet. Svenska medborgare och medborgare i andra EU-länder kan fritt resa till Österrike med ett giltigt resedokument (för svenska medborgare gäller pass, provisoriskt pass eller nationellt id-kort utfärdat av polisen) och uppehålla sig där upp till tre månader som turist eller av privata skäl. Resedokumentet ska vara giltigt under hela vistelsetiden, ingen ytterligare marginal krävs.

Tredjelandsmedborgare behöver för inresa i Schengenområdet ett resedokument som är giltigt minst tre månader utöver den planerade vistelsetiden i Schengenområdet och resedokumentet måste dessutom vara utfärdat inom de senaste tio åren.

Då Österrike är medlem i Schengensamarbetet, behöver annars visumpliktiga tredjelandsmedborgare med uppehållstillstånd i Sverige generellt inget visum för turist- och privata resor till Österrike. Ta med Ert giltiga pass (giltigt enligt första stycket ovan) och bekräftelse på giltigt uppehållstillstånd.

I händelse av att ett visum krävs, t ex för yrkesmässig verksamhet i Österrike, vänligen notera att från 20 november 2015 handläggs visumansökningar för Österrike inom Schengenområdet endast av Österrikes representationer i München, Ljubljana och Bratislava. Visumansökningar kan även lämnas in på Österrikes Ambassad i Stockholm, men ambassaden fungerar då endast som inlämningsställe och er visumansökan kommer att vidarebefordras till en av de tre ovannämnda representationerna. För handläggning av er ansökan, inklusive lämnande av fingeravtryck och debitering av konsulär avgift ansvarar en av de tre ovannämnda representationerna. För information om ansökningen och vilka underlag som krävs, vänligen kontakta ert val av handläggande representation (München, Ljubljana eller Bratislava).

I händelse av att minderåriga reser på egen hand så säkerställer passkontrollpersonal genom noggranna kontroller av resedokument och andra resehandlingar att den minderåriga inte reser utan tillstånd från vårdnadshavare.

Österrikes inrikesdepartement rekommenderar därför att minderåriga som på egen hand reser till Österrike har med sig, utöver resedokument, också ett intyg från vårdnadshavarna (på tyska eller åtminstone engelska) där dessa ger sitt medgivande för resan (intyget ska innehålla namn och födelsetid på den minderåriga och på vårdnadshavarna. Intyget behöver dock inte officiellt legaliseras).

Utöver dessa uppgifter ska detta intyg också innehålla adress och telefonnummer till vårdnadshavarna så att dessa kan kontaktas för kontroll. Vidare ska namn, adress och telefonnummer anges till den eller de i Österrike där den minderåriga avser att bo.