Impressum - publiceras enligt §25 medialagstiftning

Förbundsdepartementet för Europa, Integration och Utrikes
Minoritenplatz 8, 1010 Wien
Tel. 050 11 50-0 (från utlandet: +43 50 11 50-0)
E-post: post(at)bmeia.gv.at
DVR-Nr. 0000060

Infomaster: Avdelning Press och Information
Tel. 050 11 50-3320 (från utlandet: +43 50 11 50-3320)
E-post: abti3(at)bmeia.gv.at

Rättslig information

Förbundsdepartementet för Europa, Integration och Utrikes samt Österrikes Ambassaders webbsidor ämnar förenkla tillgången till information kring departementets uppgifter. Detta tjänar dock ej som rättslig rådgivning, för vilken sakkunnig expertis alltid skall konsulteras.

Utrikesdepartementet ansvarar inte för publicerat innehåll. Vi strävar efter, men kan inte ta ansvar för korrekthet, fullständighet och aktualitet av informationen samt för tillgång och drift av BMEIA’s webbsidor.

Webbsidans innehåll tjänar ej som rättsligt bindande myndighetskommunikation. BMEIA kan inte garantera att en onlineversion av en författning exakt överensstämmer med den officiella motsvarigheten. Endast lagstiftningsakter av Republiken Österrike som publiceras på lagstadgat föreskrivet vis i ”Bundesgesetzblatt der Republik Österreich”, är bindande. För innehållet i andra webbsidor som det länkas till från denna webbsida, ansvarar inte BMEIA.

Denna webbsida använder Google Analytics, en webanalystjänst av Google INc. (”Google”). Google Analytics använder så kallade ”cookies”, textfiler som lagras på din dator och möjliggör en analys av hur du använder webbsidan. Informationen som genereras genom cookies, skickas och sparas i regel hos Googles servrar i USA. Pga. aktiv IP-anonymisering på denna sida som gäller inom EU:s medlemsländer och andra stater som ingår i denna överenskommelse, kortas din IP-adress dock ned innan den sparas. Endast i undantagsfall skickas och sparas hela IP-adressen hos Googles servrar i USA. I uppdrag av leverantören av denna webbsida kommer Google att använda informationen för att utvärdera ditt användande av webbsidan, för att sammanställa rapporter om aktiviteterna på webbsidan och för ytterligare tjänster gentemot leverantören i samband med internetanvändandet. Den IP-adress som Google får från din browser kommer inte att sammanföras med andra data av Google. Du kan blockera cookies på din dator genom en inställning i din browser. Vi påpekar dock att du i sådant fall kanske inte får möjlighet att till fyllo utnyttja alla möjligheter som finns på denna webbsida. Därutöver kan du hindra att data som härrör från ditt användande av denna websida (incl. IP-adressen) sparas och bearbetas av Google genom att du laddar ner och installerar en browser-plugin som finns under följande länk: Länk till Google Optout