Bilateral

Spitz vid Donau

Relationerna mellan Österrike och Sverige är uttalat goda och vänskapliga. De båda länderna stödjer varandra och har ett nära samarbete både bilateralt och multilateralt.

Hans Majestät Konungen av Sverige Carl XVI Gustaf och drottning Silvia besökte Österrike senast i juli 2017.