Putovanje bez viza

Österreichisches Flugzeug

 
Putovanje bez viza za građane Srbije

Od 19. decembra 2009. godine građanima Srbije više nije potrebna viza kako bi putovali u zemlje Šengenskog prostora. Maksimalna dužina boravka u zemljama Šengenskog prostora iznova je regulisana odredbom Evropske unije br. 610/2013, koja je na snagu stupila 18.10.2013. godine. Novi pravilnik dopušta boravak do 90 dana u periodu od 180 dana, s tim što se u obzir uzima period od 180 dana koji prethodi svakom danu boravka.

Nova pravila važe za sve zemlje članice Evropske unije, osim za Veliku Britaniju i Irsku. Lista zemalja za koje nije potrebna viza: Austrija, Belgija, Bugarska, Kipar, Češka Republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Nemačka, Grčka, Mađarska, Island, Italija, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Hrvatska, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska i za Island, Norvešku i Švajcarsku.

Velika Britanija i Irska ostaju van Šengenskog prostora i zbog toga ova pravila ne važe za njih. Za informacije o zahtevima za vizu koje građani Srbije moraju da ispune da bi ušli u ove dve zemlje, molimo da kontaktirate kancelarije za izdavanje viza Velike Britanije ili Irske. 

Pošto dijalog o viznoj liberalizaciji između Srbije i Evropske komisije nije obuhvatio teritoriju Kosova (pod UNSCR 1244/99), nova pravila neće važiti za osobe koje imaju biometrijske pasoše izdate od strane Koordinacione uprave pri Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije u Beogradu. Osobe koje imaju ove pasoše moraće da imaju važeću vizu za putovanje u zemlje Šengenskog prostora.

Biometrijski pasoši (crvene korice) izdaju se u Srbiji od jula 2008. godine. Proverite da li Vaš pasoš ima simbol (pravougaonik sa krugom u sredini) na prednjoj korici. Ukoliko ima, to je biometrijski pasoš i s njim ćete moći da putujete u navedene zemlje bez vize (vidi gore).

Ukoliko još uvek nemate biometrijski pasoš, moraćete da izvadite novi kod policijskih uprava nadležnih za izdavanje pasoša u Srbiji, kako biste bez vize mogli da putujete u date zemlje.

Nova pravila važe samo za putovanje. Ona ne daju pravo građanima Srbije da borave duže od 90 dana ili da se zaposle u pomenutim zemljama. Molimo vas obratite pažnju: ukoliko nameravate da zbog zaposlenja ili studiranja prekoračite rok od 90 dana boravka, obavezni ste da pre putovanja podnesete zahtev za dugoročnu vizu ili za dozvolu boravka pri ambasadi ili konzulatu zemlje destinacije. Rad ili boravak u šengenskim zemljama bez odgovarajuće nacionalne boravišne ili radne dozvole je nezakonit.

Za osobe koje imaju biometrijske pasoše ne postoje dodatni finansijski ili administrativni zahtevi da bi slobodno mogli da putuju u šengenske zemlje. Međutim, sva standardna pravila za ulazak državljana trećih zemalja prilikom ulaska u Šengen prostor su i dalje na snazi. Na granici, od putnika se može tražiti da dokažu posedovanje sredstava za putovanje i izdržavanje tokom boravka u šengenskom prostoru. Od putnika se takođe može tražiti da preciziraju mesto boravka (da pokažu hotelsku rezervaciju ili da navedu adresu na kojoj će boraviti). Takođe, osobe koje ulaze u šengenske zemlje ne smeju se smatrati pretnjom javnom redu, miru, zdravlju ili unutrašnjoj bezbednosti, i za njih ne sme da postoji izdato upozorenje da im se ne odobrava ulazak. Pogranične vlasti zemalja članica Šengenskog prostora imaju pravo da ne odobre ulazak ukoliko ovi zahtevi nisu ispunjeni i donose konačnu odluku o odobrenju ulaska u zemlju (Član 5 Šengenske konvencije).

  • Putujte sa pouzdanim turističkim agencijama, proverite veb-sajt www.yuta.rs
  • Proverite da li Vam je i po kojim uslovima potrebno zdravstveno osiguranje (dokument/obaveyna potvrda iz nadležne ustanove 'Republički zavod za zdravstvenu zaštitu www.rfzo.rs). Preporuka je da se pribavi zdravstveno osiguranje.
  • Ukoliko u Austriju ulazite putničkim automobilom, dužni ste da uz sebe imate novu vozačku dozvolu Republike Srbije u formi kartice (ne dozvolu na papirnom obrascu) ili važeću međunarodnu vozačku dozvolu, a svakako polisu osiguranja vozila. Detaljnije informacije, uključujući i saobraćajne propise u Evropskoj uniji, možete pronaći na internt stranici Auto-moto saveza Srbije www.amss.rs .
  • Ukoliko putujete u svom aranžmanu, proverite na Internetu adresu, grad, telefon i naziv hotela ili drugog smeštaja u šengenskoj zemlji u koju idete.
  • Molimo Vas da zabeležite da je evropski broj za hitne slučajeve 112, i važi za sve zemlje članice Evropske unije (za policiju, hitnu pomoć ili vatrogasnu službu).