Boravišna dozvola

Dokumente, Vereinbarung, Zeichen

Zahtevi za dodelu boravišnih dozvola koje podležu kvotama – boravišna dozvola bez radne dozvole (kategorija: „privatje“) – za 2018. godinu primaće se od 2. januara 2018. godine u prvoj kalendarskoj nedelji 2018. (2, 3, 4. i 5. januar) od 8 časova po lokalnom vremenu, u toku regularnog rada šaltera Ambasade.

Od 29. novembra 2017. u 12.00 časova moguće je zakazati termine za podnošenje zahteva za boravišne dozvole ovog tipa. Za svakog podnosioca zahteva zakazuje se zaseban termin.

Zahtevi se podnose lično. Radi zakazivanja termina molimo da kontaktirate Ambasadu elektronskom poštom: Emaijl

Savezni zakon o prebivalištu i boravku (Bundesgesetz über die Niederlassung und den Aufenthalt – NAG 2005) reguliše između ostalog i izdavanje boravišnih dozvola strancima koji nameravaju da se u Austriji zadrže duže od šest meseci. Nadležni organ za izdavanje boravišnih dozvola je Pokrajinska vlada u planiranom mestu boravka u Austriji.

U zahtevu je potrebno navesti i precizno opisati razlog boravka. Prvi zahtev za dobijanje boravišne dozvole načelno treba podneti pre putovanja u Austriju, tako što će stranka zahtev lično predati u predstavništvu u inostranstvu (Ambasada, Generalni konzulat) nadležnom za njeno mesto boravka i odluku sačekati u inostranstvu. Ukoliko sam podnosilac zahteva nije pravno sposoban, zahtev u njegovo ime podnosi lice koja ga zastupa pred zakonom (npr. za maloletnike ili osobe pod starateljstvom).

Mimo ovog pravila pravo da prvi zahtev podnesu u Austriji imaju sledeće kategorije lica:

 • Stranci koji imaju pravo ulaska u zemlju prema bezviznom režimu, a u okviru dozvoljenog boravka bez vize
 • Članovi porodice austrijskih državljana, državljana Evropskog ekonomskog prostora ili švajcarskih državljana koji su trajno nastanjeni u Austriji, a nisu iskoristili pravo boravka u trajanju od više od tri meseca koje im pripada prema zakonu Unije ili na osnovu sporazuma o slobodi kretanja između Evropske zajednice i Švajcarske, i to nakon ulaska u zemlju u skladu sa zakonom i za vreme pravno regulisanog boravka
 • Stranci do maksimalno šest meseci po isteku zakonski dozvoljenog boravka, ukoliko im za taj boravak nije bila potreba dozvola ili dokumentaciju prema Zakonu o prebivalištu i boravku (NAG) • Stranci do maksimalno šest meseci po gubitku austrijskog državljanstva ili državljanstva neke zemlje Evropskog ekonomskog prostora ili Švajcarske
 • Deca unutar prvi šest meseci od rođenja, ukoliko majka ima važeću boravišnu dozvolu • Stranci koji podnose zahtev za boravišnom dozvolom u cilju naučnog ili istraživačkog rada i njihovi članovi porodice
 • Nosici vize u svrhe traženja zaposlenja (čl. 24a Zakona o policiji za strance Republike Austrije) koji podnose zahtev za boravišnu dozvolu tipa „Rot-Weiß-Rot—Karte“ prema čl. 41 stav 1 Zakona o prebivalištu i boravku (tj. kao „posebno visoko kvalifikovan kadar“)
 • Apsolventi studija u zemlji koji podnose zahtev za boravišnu dozvolu tipa „Rot-Weiß-Rot—Karte“, a za vreme zakonski regulisanog boravka i uz potvrdu u skladu sa čl. 64 stav 4 Zakona o prebivalištu i boravku

Napomena: Zahtev podnet u zemlji ne omogućava pravo boravka preko perioda regulisanog bezviznim režimom ili boravka dozvoljenog važećom vizom. Stoga je, nakon isteka dozvoljenog boravka prema bezviznom režimu ili prema važećoj vizi, potrebno napustiti zemlju u inostranstvu i sačekati ishod postupka.

Zahtevi iz kojih proizlaze različite svrhe boravka nisu legitimni, kao ni podnošenje više zahteva ili dodatnih zahteva. Potrebno je podneti dokaz o neophodnim dozvolama.

Za privremeno bavljenje samostalnom delatnošću, privremeno bavljenje nesamostalnom delatnošću ili svaku drugu delatnost za čije obavljanje je neophodna radna dozvola prema čl. 5 Zakona o zapošljavanju stranaca (Ausländerbeschäftigungsgesetz – AuslBG), predstavništvo Republike Austrije u inostranstvu izdaje boravišnu vizu tipa D u trajanju do 6 meseci, dakle ne boravišnu dozvolu.

Ambasada proverava tačnost i potpunost zahteva, prikuplja podatke iz zahteva i zahtev prosleđuje na obradu nadležnoj Pokrajinskoj vladi. Ukoliko zahtev ne odgovara propisanim parametrima ili nije plaćena taksa za njegovu obradu, Ambasada izdaje podnosiocu tzv. nalog za dopunu zahteva čiji je cilj na se koriguju manjkavosti zahteva. Ukoliko se nalog za dopunu zahteva ne ispuni nakon primerenog roka, Ambasada bez dalje obrade može okončati postupak.

Odluku nadležne Pokrajinske vlade potrebno je sačekati u inostranstvu.

Nakon što podnosilac zahteva dobije pismeno ili telefonsko obaveštenje od Ambasade Austrije, eventualno je potrebno da u roku od 3 meseca podnese zahtev za izdavanjem vize tipa D (sa periodom važenja od 4 meseca) radi ulaska u Austriju i preuzimanja boravišne dozvole. Ukoliko taj rok ne bude ispoštovan, boravišna dozvola postaje nevažeća.

Ambasada nije u mogućnosti da pruži informacije o očekivanom trajanju obrade zahteva kod nadležne Pokrajinske vlade. U zavisnosti od tipa zahtevane boravišne dozvole i potpunosti priloženih dokumenata, obrada zahteva može trajati nekoliko meseci.

Konzularne takse Prilikom izdavanja naplaćuju se sledeće konzularne takse u gotovini:

 • 50.- evra do navršene 18. godine života
 • 80.- evra od navršenih 18 godina života

Prema čl. 21a Zakona o prebivalištu i boravku državljani zemalja koje nisu članice Evropske unije ili Evropskog ekonomskog prostora sa prvim podnošenjem zahteva za boravišnu dozvolu tipa „Rot-Weiß-Rot – Karte plus“, „član porodice“, „prebivališna dozvola“, „prebivališna dozvola – bez radne dozvole“ ili „prebivališna dozvola – član porodice“ dužni su da dokažu poznavanje nemačkog jezika na nivou A1 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike. Kod zahtevanog poznavanja jezika u pitanju je elementarno znanje nemačkog jezika na najnižem nivou.

Dokaz poznavanja nemačkog jezika prema čl. 21a Zakona o prebivalištu i boravku može biti sledeće vrste:

 • Opštepriznata diploma o poznavanju jezika ili pohađanju kursa izdata od strane sledećih ustanova:
       o Österreichisches Sprachdiplom Deutsch
       o Goethe-Institut e.V. 
       o Telc GmbH
       o Österreichischer Integrationsfonds (ÖIF – Austrijski intregracioni fond);
 • Opštepriznata diploma o poznavanju jezika ili pohađanju kursa izdata od strane ustanove koja je prema propisu Saveznog ministarstva inostranih i evropskih poslova imenovana za lokalnu delatnost pri predstavništvu Republike Austrije, a što je objavljeno isticanjem na oglasnoj tabli predstavništva ili
 • Ukoliko postoje preduslovi za ispunjenje modula 1 ili modula 2 u okviru Integracionog sporazuma (tj. poznavanje nemačkog jezika na nivou A2 ili B1 Zajedničko evropskog okvira za žive jezike)

Diploma o poznavanju jezika ili pohađanju kursa u trenutku podnošenja zahteva ne sme biti starija od godinu dana. Dokaz poznavanja nemačkog jezika prema čl. 21a Zakona o prebivalištu i boravku nisu dužni da prilože sledeći podnosioci zahteva:

 • Lica koja su u trenutku podnošenja zahteva mladja od 14 godina.
 • Lica od kojih se s obzirom na njihovo fizičko ili psihičko zdravstveno stanje ne može očekivati da prilože dokaz; neophodno je da državljanin zemlje koja nije članica Evropske unije ili Evropskog ekonomskog prostora ovo dokaže nalazom lekara ovlašćenog kod odgovarajućeg državnog organa ili lekara od poverenja pri predstavništvu Republike Austrije
 • Članovi porodice nosioca boravišne dozvole tipa „Rot-Weiß-Rot – Karte“ shodno čl. 41 stav 1 Zakona o prebivalištu i boravku (tj. „posebno visoko kvalifikovan kadar“), nosioca boravišne dozvole tipa „Blaue Karte EU“ ili nosioca boravišne dozvole tipa „Daueraufenthalt – EU“. Za potonje samo u slučaju da je član porodice u Austriji najpre imao/la boravišnu dozvolu tipa „Blaue Karte EU“.