Putovanju u Austriju

Österreichisches Flugzeug

Od 19. decembra 2009. godine, građanima Srbije više neće biti potrebna viza da bi putovali u 25 zemalja članica Evropske unije (EU), kao i u tri zemlje koje nisu članice EU, a koje su deo Šengenskog prostora. Građani Srbije koji poseduju biometrijski pasoš mogu do 90 dana u periodu od 180 dana da borave u ovim zemljama, bez obzira na to da li je kod boravka reč o poslovnom putovanju, usavršavanju ili o turističkoj poseti.

Napominjemo da prilikom putovanja u zemlje Šengenskog prostora putna isprava mora važiti još tri meseca nakon planiranog napuštanja prostora zemlje članice, kao i da mora biti izdata tokom proteklih deset godina.

Putovanje maloletnika

Preporučuje se da maloletnici koji u Austriju putuju bez pratnje osim važeće putne isprave uz sebe imaju i izjavu roditelja (barem na engleskom jeziku), u kojoj se navodi da su roditelji saglasni da dete napusti zemlju (na izjavi je potrebno navesti imena deteta i roditelja kao i datume rođenja, ali službena overa nije neophodna).

Osim toga u izjavi valja navesti i adresu i broj telefona, kako bi se u okviru provera stupilo u kontakt sa roditeljima. S timu vezi potrebno je navesti i gde će dete biti smešteno u Austriji (ime, adresa i broj telefona domaćina).