Lokacija i radno vreme

Austrijska Ambasada
Kneza Sime Markovića 2
SRB-11000 Beograd
Telefon: (+381/11) 333 65 00
Faks: (+381/11) 263 56 06
E-Mail

Rad sa strankama: ponedeljak-petak 9-11h
Ambasada ne radi na dane austrijskih državnih praznika.