Austrijska predstavništva


Legenda:     Tačno     Netačno


 1. Belgrad

  Botschaft
  Kneza Sime Markovica 2, SRB-11000 Belgrad

  Telefon:
  (+381 / 11) 333 65-00 (Amt)
  (+381 / 11) 303 24 46 (Militärattaché)
  Faks:
  (+381 / 11) 263 56 06

  Direktor/-ka:
  LUTTEROTTI Nikolaus | ao. und bev. Botschafter

  Nadležnosti:
  Serbia

  Rad sa strankama:
  Po 09.00 - 11.00     Ut 09.00 - 11.00     Sr 09.00 - 11.00     Če 09.00 - 11.00     Pe 09.00 - 11.00    

 2. Belgrad / Beograd

  Kulturforum
  Kneza Sime Markovica 2, SRB-11000 Belgrad

  Telefon:
  (+381 / 11) 333 65-00
  Faks:
  (+381 / 11) 263 56 06

  Direktor/-ka:
  IRSCHIK Johannes | Direktor/Botschaftsrat (kulturelle Angelegenheiten)

 1. Nis

  Honorarkonsulat
  Bul. Svetog Cara Konstantina 80-86, 18000 Nis

  Telefon:
  (+381 / 18) 415 08 30
  Faks:
  (+381 / 18) 550 507

  Direktor/-ka:
  JOVANOVIC Goran | Honorarkonsul

  Konzularni okrug:
  Nisava, Zajecar, Pirot, Toplica, Jablanica und Pcinja
  Napomena:
  Parteienverkehr nach telefonischer Vereinbarung.

  Prijem zahteva za pasoše i lične karte
  Prijem zahteva samo za pasoše za decu, privremene pasoše i lične karte
  Izdavanje privremenih pasoša na licu mesta
  Vize
  Permission to legalize

Spoljnotrgovinski centar Beograd svojim sveobuhvatnim programom delatnosti savetuje i prati austrijska preduzeća, bilo da je reč o početnicima ili profesionalcima na polju izvoza, u svim sferama izvoza u zemlji i inostranstvu: od planiranja i savetovanja, pa sve do podrške pri realizaciji izvoza.

Spoljnotrgovinski centar Beograd
(Trgovinsko odeljenje Ambasade Austrije u Beogradu)
Vladimira Popovića 6, st. 103 11000 Beograd Srbija
Tel +381 11 301 5850
Fax +381 11 711 21 30
E-Mail

Trgovinska savetnica: dr Erika Teoman-Brenner
Zamenik trgovinske savetnice: mr Marlene Burgstaller

Izaslanik odbrane je zvanični predstavnik Ministarstva odbrane Republike Austrije u Republici Srbiji. Izaslanik odbrane redovno prati i izveštava o vojnoj, vojno-političkoj situaciji u Republici Srbiji. Svojim radom daje doprinos Ambasadi Austrije u sastavljanju jednog sveobuhvatnog političkog izveštaja. Za navedene izveštaje koriste se isključivo javno dostupni izvori informacija. Izaslanik odbrane je takođe zadužen i za sastavljanje godišnjeg programa vojne saradnje i realizaciju istog. Njegova uloga ogleda se i u razvijanju i održavanju dobrih odnosa između Vojske Srbije i Savezne Vojske Republike Austrije.

Dodatne informacije o Saveznoj Vojsci Republike Austrije možete dobiti putem: Ministarstvo odbrane i sporta. Kancelarija Izaslanstva odbrane:

Austrijska Ambasada – Beograd
Kneza Sime Markovića 2, 11000 Beograd, Srbija
Tel +381 11 303 2446
Fax + 381 11 303 2446

Oficir za vezu zvanični je predstavnik Saveznog ministarstva unutrašnjih poslova u državi prijema.

Delatnost atašea obuhvata poboljšanje i koordinaciju međunarodne saradnje austrijskih organa i organa države prijema u oblasti bezbednosti i borbe protiv kriminala, kao i u okviru delatnosti policije za strance i granične policije.

Više informacija možete pronaći na internet stranici Saveznog ministarstva unutrašnjih poslova.

Austrijska razvojna saradnja (Austrian Development Agency – ADA) zemljama Afrike, Azije, Jugoistočne i Istočne Evrope kao i Karibima pruža podršku u održivom razvoju. Austrijska razvojna saradnja doprinosi smanjenju siromaštva, zaštiti prirodnih resursa kao i očuvanju mira i bezbednosti ljudi u zemljama partnerima. Dugoročni programi i projekti doprinose samostalnom razvoju i poboljšavaju životne uslove ljude u tim regijama.

Austrijska razvojna saradnja (ADA) – Kancelarija sa projekte koje finansira EU
Senjačka 33, SRB-11000 Beograd
Tel +381 11 7850 111
Fax +381 11 7850 102
E-Mail

Direktor kancelarije: ataše mr Klaus Kapper

U okviru teme

Ataše za socijalna pitanja zvanični je predstavnik Saveznog ministarstva rada, socijalnih pitanja i zaštite potrošača (Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz – BMASK) Republike Austrije u Srbiji.
U središtu njegovog rada je prenos znjanja iz oblasti rada, socijalnih pitanja i zaštite potrošača, umreženi rad sa evropskim i međunarodnim ustanovama i organima kao i sa lokalnim nevladinim organizacijama, savetovanje i pomoć u konkretnim slučajevima kao i sociopolitičko izveštavanje. Osim toga kancelarija pruža podršku u pripremi i sprovođenju bilateralnih, evropskih i međunarodnih projekata Saveznog ministarstva u cilju jačanja evropskog socijalnog modela i podizanja socijalnih standarda na licu mesta.

Austrijska Ambasada Beograd
Kancelarija atašea za socijalna pitanja
Ul. Stojana Protića 29/3, 11000 Beograd
Tel +381 11 344 90 84
E-Mail

Šef kancelarije: ataše za socijalna pitanja mr Oliver Hiller

Kancelarija atašea ministarstva održivosti i turizma je zadužena za agende poljoprivreda, šumarstvo, životna sredina, vodoprivreda i obnovljivi izvori energije. BMNT je već dugi niz godina veoma angažovan u regionu jugoistočne Evrope kako u oblasti poljoprivrede gde postoji veoma tesna saradnja tako i u oblasti životne sredine, gde je austrijsko stručno znanje potrebno i cenjeno. Između Austrije i Srbije postoji visok stepen razmene poljoprivrednih dobara i usluga. Na to ukazuje, između ostalog i to da veliki deo srpskog stočnog fonda čine krave rase Simental ili krave koje potiču od njih, tehnologija za izgradnju štala i oprema za mužu nose oznake Made in Austria a traktori marke Steyr oru njive. U oblasti ratarstva postoji veoma živa saradnja kada je reč o mašinama i semenskog materijala.

Kancelarija atašea prosleđuje informacije austrijskoj privredi, austrijskom agrarnom klasteru AAC, interesnim grupama i upravama, zastupa ministarku na događajima, interveniše kod problema i održava kontakte sa srpskim partnerima. Austrija pomaže aktivno i u procesu približavanja Srbije ka EU: u takozvanim Twinning projektima austrijski stručnjaci savetuju iz oblasti poljoprivrede i životne sredine. Ističe se UBA kao veoma cenjeni partner. Drugo značajno težište rada su drvna industrija i šumarstvo. Upotreba drveta u građevinskoj industriji ili kao energenta od posebnog je značaja. Otpad, otpadne vode, štetni otpad i obnovljivi izvori energije su značajne teme za kancelariju atašea. Naši standardi u oblasti životne sredine su merodavni, u šta su mnoge delegacije mogle da se uvere na licu mesta i na osnovu toga odaberu naše proizvode za tehnologiju namenjenju životnoj sredini. Kancelariju atašea čine dr Bravenc i njegova asistentkinja, gospođa Svetlana Bejatović-Kasagić.

Ataše je pored Srbije angažovan i u Makedoniji, Crnoj Gori, Bugarskoj, Hrvatskoj i Sloveniji. S obzirom da u Hrvatskoj i Sloveniji ima veliki broj austrijskih projekata iz oblasti poljoprivrede i životne sredine, postoji i potreba za pružanjem pomoći od strane BMNT, te tako u kancelariji atašea u Zagrebu Mag. Ana Pekić pruža i dalje podršku na najbolji način.

Kancelarija atašea za održivost i turizam
Bul. Mihajla Pupina 115d/IV sprat SRB-11070 Novi Beograd
Tel +381 11 655 50 38 
E-Mail

Kancelarija atašea u Zagrebu
T +385 1 48 620 83
F +385 1 48 50 456

U okviru teme

Slika: Austrijski institut BeogradAustrijski institut Beograd


Terazije 14/V sprat,11000 Beograd
Tel +381 11 362 01 04
Fax +381 11 268 33 55
E-Mail

Posetite nas na Facebook-u.