Pomoč v pravnih zadevah

Zvezno ministrstvo za Evropo, integracijo in zunanje zadeve Republike Avstrije in avstrijska diplomatsko-konzularna predstavništva lahko v tujini delujejo svetovalno na področjih civilnih, kazenskih in upravnih zadev. Podpora na teh področjih sega od posredovanja kontaktnih informacij institucij in pravnih svetovalcev v posamezni državi do pomoči v kazenskih in zapornih primerih.

V nobenem primeru pa ni mogoče pravno zastopstvo s strani avstrijskega diplomatsko-konzularna predstavništva.