Overitev

Overitev podpisov fizičnih oseb

  • a) avstrijskih državljanov
  • b) ostalih državljanov, če se listine predložijo avstrijskim organom.

Podpis se vrši v prisotnosti uradne osebe, potrebno je predložiti tudi veljavni osebni dokument.

Overitev prepisov in kopij

Diplomatsko-konzularno predstavništvo ima pravico do overitve istovetnosti prepisa ali druge kopije.

Overitev vzorcev podpisov pooblaščenih oseb gospodarskih družb

  • V kolikor predložite tovrstne vzorce, lahko veleposlaništvo potrdi, da je za overitev pristojna uradna oseba potrdila istovetnost podpisa in vzorca podpisa.
  • Trenutno znaša konzularna taksa tako za overitev posameznega podpisa kakor tudi za overitev posamezne pole pri kopijah 40,00 €.
  • Prevod ali overitev pravilnosti prevoda na veleposlaništvu nista možna. Prevod mora opraviti stalni sodni tolmač.