Rojstvo

Rojstvo, dojenček

Slovenske upravne enote ob rojstvu otroka avstrijskemu veleposlaništvu izvoda izpiska iz rojstne matične knjige ne posredujejo samodejno.

Priporočamo vam, da rojstvo otroka prijavite pri avstrijskem veleposlaništvu in zaprosite za želene dokumente.