Priznavanje tujih sodnih odločitev o razvezi zakonske zveze

Razveza, ločitev, poroka

Z uveljavitvijo novega Zakona o nepravdnem postopku dne 1.1.2005 za priznavanje tujih sodnih odločitev o razvezi zakonske zveze obvezni sodni postopek praviloma ni več potreben.

Poenostavljen nesodni postopek priznavanja tuje sodne odločitve vodi po novem zakonu matičar v okviru preveritve sposobnosti za sklenitev zakonske zveze.

V kolikor bi obstajali dvomi o pristnosti tuje sodne odločitve, še naprej obstaja možnost priznavanja tuje odločitve o razvezi v okviru samostojnega sodnega postopka.

Ustrezno prošnjo za pravnomočno priznavanja tuje sodne odločitve o razvezi vloži vlagatelj pisno in priporočeno po pošti pri pristojnem okrajnem sodišču v Avstriji, na območju katerega prebiva. V kolikor vlagatelj ne prebiva v Avstriji, vloži svojo prošnjo pri okrajnem sodišču v Avstriji, na območju katerega prebiva tožena stranka, sicer pa pri sledečem okrajnem sodišču:

Bezirksgericht Innere Stadt Wien
Marxergasse 1a
1030 Dunaj