Priznanje očetovstva

Oče, sin, otroci, mladi starši

Po 1.8.2013 lahko pridobijo tudi otroki rojeni izven zakonske zveze avstrijsko državljanstvo po očetu, v kolikor ta v roku osmih tednov po rojstvu otroka očetovstvo prizna oz. se v roku osmih tednov po rojstvu očetovstvo sodno ugotovi. V tujini podane izjave o priznanju očetovstva so veljavne, v kolikor ustrezajo pravnim predpisom tuje države ali avstrijskim predpisom.

V kolikor teče postopek priznavanja očetovstva po preteku zgoraj omenjenega roka osmih tednov, lahko pridobi otrok do dopolnjenega 14. leta starosti avstrijsko državljanstvo po poenostavljenem postopku . V kolikor otrok zakonsko ne prebiva v Avstriji, mora oče najmanj 12 mesecev stalno prebivati v tujini in imeti tam trajno središče svojih interesov.

Priznavanje očetovstva ne pomeni skupnega skrbništva nad otrokom. Skupno skrbništvo se določi v ločenem postopku.