Primer smrti

Grob kamni, cerkev, pokopališče, religija

V primeru smrti svojca v Sloveniji se nemudoma obrnite na avstrijski pogrebni zavod, da zagotovite čim hitrejši prevoz preminule osebe v Avstrijo. Pogrebnemu zavodu je potrebno predložiti potni list, izpisek iz matične knjige rojstev in potrdilo o državljanstvu preminule osebe. Pri upravni enoti je potrebno pridobiti izpisek iz matične knjige umrlih. Za prevoz preminule osebe v Avstrijo se poleg navedenih dokumentov potrebuje še t.i. »International Corps Pass«, ki ga izda sanitarna inšpekcija.

Dežurna služba (24h na dan):

Tel.: 040-329-329 (klici iz Slovenije)
Tel.: +386- 40-329-329 (mednarodni klici)

Pomembne številke

Policija 113
Klic v sili 112
Gasilci 112